FANDOM


Flying Swords of Dragon Gate
Flying Swords of Dragon Gate
Directed By Tsui Hark
Written By Tsui Hark
Cast Jet Li, Zhou Xun, Chen Kun, Li Yuchun, Gwei Lun-mei
Produced By Tsui Hark, Nansun Shi, Jeffrey Chan
Film Editing By Yau Chi Wai
Cinematography By Parkie Chan, Johnny Choi
Music By Wu Wai Lap
Studio

Film Workshop, China Film Group Corporation, Shanghai Media Group, Polybona Films, Bona International Film Group, Liangzi Group, Shineshow Co.

Country

China, Hong Kong

Language

Mandarin

Release Date

December 15, 2011

Runtime

125 Minutes

Rating R
Distributed By

Distribution Workshop

Budget $35,000,000


Plot

Cast

 • Jet Li as Zhou Huai'an
 • Xun Zhou as Ling Yanqiu
 • Chen Kun as Yu Huatian and Wind Blade
 • Li Yuchun as Gu Shaotang
 • Gwei Lun-mei as Zhang Xiao Wen
 • Louis Fan as Ma Jinliang
 • Mavis Fan as Su Huirong
 • Li Yuan as Kuo Zheng
 • Gordon Liu as Wan Yulou
 • Zhang Xinyu as Royal Consort Wan
 • Chien Sheng as Tan Luzi
 • Jian Xue as Lei Chongcheng

Production

Reception

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.