FANDOM


Godzilla: Tokyo S.O.S.
Godzilla Tokyo SOS
Directed By Masaaki Tezuka
Written By Masaaki Tezuka, Masahiro Yokotani
Cast Noboru Kaneko, Miho Yoshioka, Tsutomu Kitagawa
Produced By Shogo Tomiyama
Cinematography By Yoshinori Sekiguchi
Music By Michiru Oshima
Studio

Toho

Country

Japan

Language

Japanese

Release Date

December 13, 2003

Runtime

91 Minutes

Rating PG
Distributed By

Toho


Plot

Write the first section of your page here.

Cast

 • Noboru Kaneko as Yoshito Chujo
 • Miho Yoshioka as Lt. Azusa Kisaragi
 • Mitsuki Koga as Kyosuke Akiba
 • Masami Nagasawa as The Shobijin
 • Chihiro Otsuka as The Shobijin
 • Hiroshi Koizumi as Dr. Shinichi Chujo
 • Yumiko Shaku as First Lt. Akane Yashiro
 • Koh Takasugi as Colonel Togashi
 • Kenta Suga as Shun Chujo
 • Akira Nakao as Prime Minister Hayato Igarashi
 • Koichi Ueda as General Dobashi
 • Naomasa Rokudaira as Goro Kanno
 • Tsutomu Kitagawa as Godzilla
 • Motokuni Nakagawa as Kiryu

Production

Reception

Trailer

Godzilla Tokyo S.O

Godzilla Tokyo S.O.S (2003) - Trailer 2