FANDOM


Godzilla vs. Biollante
Godzilla vs Biollante
Directed By Kazuki Omori
Screenplay By Kazuki Omori
Cast Kunihiko Mitamura, Yoshiko Tanaka, Masanobu Takashima
Produced By Tomoyuki Tanaka, Shogo Tomiyama
Music By Koichi Sugiyama
Studio

Toho

Country

Japan

Language

Japanese, English

Release Date

December 16, 1989

Runtime

105 Minutes

Rating PG
Distributed By

Toho

Budget $5,000,000


Plot

Write the first section of your page here.

Cast

 • Kunihiko Mitamura as Kazuhito Kirishima
 • Yoshiko Tanaka as Asuka Okouchi
 • Masanobu Takashima as Colonel Sho Kuroki
 • Megumi Odaka as Miki Saegusa
 • Toru Minegishi as Colonel Goro Gondo
 • Koji Takahashi as Doctor Genichiro Shiragami
 • Toshiyuki Nagashima as Director Seiichi Yamamoto
 • Ryunosuke Kaneda as Seikun Okouchi
 • Yasuko Sawaguchi as Erika Shiragami
 • Yoshiko Kuga as Owada
 • Koichi Ueda as General Hyodo
 • Kurt Cramer as John Lee
 • Derrick Homes as Michael Low
 • Kenpachiro Satsuma as Godzilla

Producer

Reception

Trailer

Trailer Godzilla vs Biollante 1989

Trailer Godzilla vs Biollante 1989