FANDOM


Ju-on: The Beginning of the End
Ju-on The Beginning of the End
Directed By Masayuki Ochiai
Written By Takashige Ichinose, Masayuki Ochiai
Cast Nozomi Sasaki, Misaki Saisho, Reina Triendl, Sho Aoyagi
Produced By Takashige Ichinose
Film Editing By Yoshifumi Fukazawa
Cinematography By Hirofumi Okada
Music By Koji Ueno
Country

Japan

Language

Japanese

Release Date

June 28, 2014

Runtime

91 Minutes

Distributed By

Showgate


Plot

Cast

  • Nozomi Sasaki as Yui Shono
  • Sho Aoyagi as Naoto Miyakoshi
  • Reina Triendl as Nanami
  • Miho Kanazawa as Rina
  • Haori Takahashi as Aoihime
  • Yuina Kuroshima as Yayoi
  • Misaki Saisho as Kayako Saeki
  • Kai Kobayashi as Toshio Saeki
  • Yasuhito Hida as Takeo Saeki

Production

Reception