FANDOM


Ju-on: The Grudge
Ju-on The Grudge
Directed By Takashi Shimizu
Written By Takashi Shimizu
Cast Megumi Okina, Takako Fuji, Misa Uehara, Misaki Ito
Produced By Takashige Ichise, Kunio Kawakami, Yoshinori Kumazawa, Hiroki Numata
Film Editing By Nobuyuki Takahashi
Cinematography By Tokusho Kikumura
Music By Shiro Sato
Studio

Xanadeux Company, Nikkatsu

Country

Japan

Language

Japanese

Release Date

October 2002

Runtime

92 Minutes

Rating R
Distributed By

Lions Gate Films

Budget $3,500,000
Gross $3,004,709


Plot

Cast

 • Megumi Okina as Rika Nishina
 • Misaki Ito as Hitomi Tokunaga
 • Misa Uehara as Izumi Toyama
 • Tomomi Kobayashi as Young Izumi
 • Takashi Matsuyama as Takeo Saeki
 • Yuya Ozeki as Toshio Saeki
 • Takako Fuji as Kayako Saeki
 • Yui Ichikawa as Chiharu
 • Kanji Tsuda as Katsuya Tokunaga
 • Kayoko Shibata as Mariko
 • Yukako Kukuri as Miyuki
 • Shuri Matsuda as Kazumi Tokunaga
 • Yoji Tanaka as Yuji Toyama
 • Hideo Sakaki as Welfare Center Clerk
 • Chikara Ishikura as Hirohashi
 • Chikako Isomura as Sachie
 • Miho Fujima as Joshi Ana
 • Daisuke Honda as Detective Daisuke Igarashi
 • Hirokazu Inoue as Detective Kenichi Nakagawa
 • Aki Fujii as Yoko Toyama
 • Risa Odagiri as Saori
 • Kaori Nakajo as Chiaki
 • Kana Kobayashi as Ayano
 • Akira Saito as Sekine Sensei
 • Isao Yatsu as Saito
 • Haruka Yamano as Fukikae

Production

Reception