FANDOM


Mulan: Rise of a Warrior
Mulan Rise of a Warrior
Directed By Jingle Ma
Screenplay By Zhang Ting
Cast Zhao Wei, Yu Rongguang, Hu Jun, Chen Kun, Jaycee Chan
Produced By Jingle Ma, Jeffrey Chan, Ni Ying, Li Li, Wang Tian-yun
Film Editing By Kwong Chi-leung
Cinematography By Tony Cheung
Music By Li Sisong, Lee Wei Song, Yi Jiayang, Cheung Ah-tung, Tan Dun, Xiao Ke
Studio

Starlight International Media Group, PKU Starlight Group, Shanghai Film Group, Beijing Gallop Horse Film & TV Production, Polybona Films

Country

China

Language

Mandarin

Release Date

November 26, 2009

Runtime

113 Minutes

Distributed By

Distribution Workshop, Golden Screen Cinemas, Beijing Poly-bona Film Publishing Company, FUNimation Entertainment, Mei Ah Entertainment


Plot

Write the first section of your page here.

Cast

 • Zhao Wei as Hua Mulan
 • Chen Kun as Wentai
 • Hu Jun as Mendu
 • Jaycee Chan as Fei Xiaohu
 • Nicky Lee as Hu Kui
 • Yu Rongguang as Hua Hu
 • Vitas as Gude
 • Xu Jiao as young Hua Mulan
 • Guofeng Li as Dafei
 • Changsheng Liu as Mr. Fei
 • Min Xu as Chanyu
 • Yuxin Liu as Princess of Rouran
 • Lu Wang as Xiucai

Production

Reception

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.