FANDOM


The White Haired Witch of Lunar Kingdom
The White Haired Witch of Lunar Kingdom
Directed By Jacob Cheung
Screenplay By Kang Qiao, Wang Bing
Cast Fan Bingbing, Vincent Zhao, Huang Xiaoming, Yan Kuan
Produced By Huang Jianxin
Cinematography By Lin Guohua
Studio

Bona Film Group

Country

China

Language

Mandarin

Release Date

August 2014

Runtime

111 Minutes

Distributed By

Bona Film Group

Budget $16,000,000


Plot

Cast

  • Bingbing Fan as Lian Nishang
  • Huang Xiaoming as Zhuo Yihang
  • Vincent Zhao as Jin Duyi
  • Wang Xuebing as Murong Chong
  • Yan Kuan as Huangtaiji

Production

Reception